Enpresa handiak eta ertainak hobeto ari dira aurre egiten Covid-19aren krisian txikiak eta mikroETEak baino

  • Confebasken Newslettera  Enpresa Dimentsioari eta koronabirusaren eraginari buruz
Newsletter dimensión empresarial Confebask

2020-06-25

Confebaskek  Enpresa Dimentsioari buruz ateratzen duen Newsletterraren azken zenbakian hainbat aldagai kontsultatu daitezke, enpresaren neurria eta koronabirusak eragin duen egungo krisiaren aurreko sendotasuna lortzen dituena. Horrenbestez, datu ofizialen arabera, ikusi daiteke, adibidez, pandemia hasi zenetik gehiago jaitsi dela enpresa txiki eta mikroETE-en kopurua enpresa ertain eta handiena baino. Izan ere, maiatzean, dagoeneko, enpresa txikien kopurua -%6,4 txikiagoa zen urtarrileko eta otsaileko batezbestekoa baino. Konpainia handietan (-%2’7) eta ertainetan (-%3’7) egon dena baino askoz eroriko handiagoa.

Confebasken azken Newsletterrean kontsultatu daitekeen beste aldagai batek ERE-ek Euskadiko plantillei nola eragin dien aipatzen du. Bada, hamar langile edo gutxiagoko enpresetan, ERTE-ek lantaldearen %95i eragin diote batez beste, eta 50 langile baino gehiagoko konpainietan, berriz, eragindako lantaldearen ehunekoa %65-%70 da.

Enpresen konfiantza ere aldatu egiten da enpresaren tamainaren arabera. Izan ere, enpresen konfiantza gehiago murrizten da enpresa zenbat eta txikiagoa izan. Konfiantza mailari dagokionez, kasu guztietan, hondamenak aurrekaririk ez duen arren, murrizketa handiagoa izan da mikroETE eta enpresa txikietan enpresa ertain eta handietan baino

Horrez gain, Confebasken Newsletterraren argitalpen berrian beste artikulu eta erreferentzia interesgarri batzuk daude, esaterako, euskal enpresa nola lantzen ari den Euskadiko enpresen dimentsioari buruzko eztabaida, edo ekonomiak eta enpresek pandemiaren aurrean duten erresilientzia, neurriaren arabera.